KVKK BAŞVURU FORMU

CONIASOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket“ ) 

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin

işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusuyla,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı coniasoft@hs01.kep.tr elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
  • Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Şahsen Başvuru (Bizzat gelerek kimlik göstermesi gerekir)

Noter Aracılığıyla Tebligat

Başvurunun Yapılacağı AdresAşkan mah. Şahane Sokak. No:36A Meram- Konya
Başvuruda Belirtilecek Adres

Zarfın Üzerine: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

Tebligat Zarfına: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

Yazılacaktır.

“Güvenli elektronik
imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

coniasoft@hs01.kep.tr

Konu bölümüne: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e–mail ile

info@ConiaSoft.com

Konu bölümüne: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir. Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:

A.1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için:

İsim 
Soyisim 
TC Kimlik Numarası 
Telefon Numarası 
E-posta Adresi 
İkamet Adresi 

A.2 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmayanlar için:

İsim 
Soyisim 
Uyruk 
Pasaport Numarası 
Telefon Numarası 
E- posta Adresi 
İkamet Adresi 
  1. ConiaSoft ile Olan İlişkiniz:
☐ Müşteri☐ Ziyaretçi☐ İş ortağı☐ Diğer☐ Diğer:
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim :
Konu :
☐ Eski Çalışanım          *Çalıştığım Yıllar :
☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım          *Tarih :
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım          *Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

C. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz.
————————————————————————————————-
————————————————————————————————-

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(En hızlı yanıt yöntemi budur.)
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir)
D. Size Nasıl Yanıt Vermemizi İstediğinizi Seçiniz.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacı ile, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve kimlik (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

tr_TRTürkçe
X