Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. ConiaCloud uygulamasını kullanarak sözleşmeyi okuduğunuzu ve Bulut Yedekleme Hizmetimizden faydalanmak için bu sözleşmeyi onayladığınızı taahhüt etmiş olursunuz.

 1.  Önsöz

ConiaCloud Yedekleme Hizmeti:

CONIASOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sağlanan ConiaCloud Yedekleme Hizmeti, hem bireyleri hem de kurumları korumak için tasarlanmış entegre bir bulut tabanlı veri koruma paketidir. Öncelikli olarak SQL veri tabanlarına odaklanan bu hizmet, teknik aksaklıklar veya hatalar nedeniyle veri kaybıyla ilişkili riskleri etkili bir şekilde azaltarak sağlam yedekleme, depolama ve kurtarma çözümleri sağlar. Hizmet, manuel ve otomatik yedekleme planlaması için kullanıcı dostu arayüzler, güvenli uzak veri depolama, veri bütünlüğünü ve gizliliğini garanti eden gelişmiş şifreleme mekanizmaları dahil olmak üzere çok yönlü bir dizi özellik sunar. ConiaCloud Yedekleme Hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan ConiaCloud Dosya Yönetim Sistemi, düzenli dosya depolama, sorunsuz erişilebilirlik ve kullanıcılar arasında verimli iş birliği için önemli bir araçtır. Bu sistem, kullanıcılara cihazlar arasında dosya yükleme, senkronize etme ve iş birliği içinde   düzenleme olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda paylaşılabilir bağlantıların ve sıkı şifrelemenin dahil edilmesi de hem iletişim kolaylığı hem de veri güvenliği sağlamaktadır.

ConiaCloud Yedekleme Hizmeti, veri yönetimi ve koruma alanında şeffaflık, hesap verebilirlik ve müşteri memnuniyetinin altını çiziyor. ConiaSoft’un dijital ortamın değişen ihtiyaçlarını karşılayan bütünsel çözümler sunma taahhüdünü yansıtan kapsamlı veri korumasına yönelik çağdaş talepler ile uyumludur.

 1.  Taraflar

2.1 ConiaCloud; Aşkan Mahallesi, Şahane Sokak No:36 a, 42090 Meram – Konya, Türkiye adresinde faaliyet gösteren ve veri yedekleme hizmeti veren CONIASOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ ni (vergi dairesi: MEVLANA vergi numarası: 2111430808) tanımlar.

2.2 Kullanıcı; ConiaCloud yedekleme hizmetini kullanan kişi, kurum veya kuruluşu tanımlar.

2.3 Taraflar; ConiaCloud ve Kullanıcıyı tanımlar.

2.4 Taraflar; Bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 1.  Konu

3.1 ConiaCloud Yedekleme Hizmeti, üyelik işlemleri, yükümlülükler, tarafların hak ve menfaatleri, işlem açıklamaları, sorumluluklar gibi çeşitli konuları kapsamaktadır.

 1.  Hizmet

4.1 İstemci programı indirilip yedeklenecek sunucuya veya bilgisayara kurulduktan sonra, kullanıcı tarafından uygulama ve/veya web panel üzerinden yapılan yedekleme planlaması doğrultusunda dizin, klasör vb. oluşturulabilir. Veri yedekleme hizmetinin internet servis sağlayıcısı üzerinden veri merkezine uzaktan yedeklenmesi ve yönetilmesidir. Kullanıcı tarafından talep edildiğinde verilerin bir kopyasının üçüncü kişilerle paylaşılmasını sağlar. Yedekleme, yönetim ve paylaşım işlemleri panel ve ajan üzerinden yapılır.

4.2 Kullanıcı, hizmet aldığı lisans paketinden ve kullanım alanından daha az kullanım alanına sahip başka bir lisans paketine geçmek isterse; ödediği ruhsat süresinin dolmasını bekleyecektir.

4.3 Tüm yedekleme işlemleri, çalışma süreçleri kesintiye uğramadan arka planda gerçekleştirilir.

4.4 CONIASOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından uyarlanan bu özel bulut tabanlı çözüm, güvenli ve verimli SQL veri tabanı yedekleme, yönetim ve kurtarma sağlar. Kullanıcılar, sürümlü Outlook pst dosyası yedeklemeleri dahil olmak üzere anında veri koruması için yedekleme aralıkları tanımlar. Sorunsuz işlemler için aktif internet bağlantısı şarttır. ConiaSoft’un koşulları altında çalışan bu hizmet, veri güvenliğine ve operasyonel verimliliğe öncelik vererek kullanıcıların hayati önem taşıyan veri varlıklarını proaktif olarak korumalarına olanak tanır.

4.5 Sunucu paketinde yedekler kullanıcının belirlediği aralıklarda anlık olarak alınır ve her işlem versiyonlanır. Zaman aralığı tanımlanabilir. SQL veri tabanı yedekleri olarak tanımlanan profillerde seçilen veri tabanı dosyaları kullanıcının belirlediği zaman aralığında ilk defa tam yedek olarak alınır ve her yedek versiyonlanır. Yedek alınacak bilgisayar ve/veya sunucunun açık olması ve internet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.

4.6 SQL dosyalarının seçilen dizinleri için ConiaCloud ile bir kez Tam Yedekleme yapılır ve ardından kademeli yedeklemeler alınır.

4.7 ConiaCloud, uygulama tarafından takip edilen klasör veya dizinden silinen verileri, silme tarihinden itibaren 30 gün boyunca saklar ve ardından imha eder. 30 güne kadar silinen verilerinizi uygulamadan veya panelden geri alabilirsiniz.

4.8 Veri dosyaları TLS 1.2 SHA256 şifreleme sistemi ile şifrelenerek internet üzerinden aktarılır. Disk üzerinde AES256 bit ile şifrelenerek yedeklenir ve dosyalarınız bulut yedekleme sunucularımızda şifrelenmiş disk ve dosya sistemi üzerinde saklanır.

4.9 Kullanıcı, dosyalarının bir kopyasını üçüncü taraflarla veya diğer ConiaCloud kullanıcıları ile aracı/panel üzerinden belirli bir süre için paylaşabilir. Kullanıcı, paylaşımlardaki verilerin ve yedeklenecek verilerin Madde 7.11’de belirtilen içeriklere sahip olmadığını kabul eder.

4.10 Raporlama; Yedeklerinizin alındığı tarih ve saat, yedeklemenin ne kadar sürdüğü, başarılı ve başarısız yedeklemeler, yedekleme sırasında oluşan hatalar gibi birçok önemli bilgiyi alabilirsiniz.

4.11 Bildirim; Bildirim hizmeti sayesinde, başarılı veya başarısız tüm yedekleme işlemlerinden, belirttiğiniz zamanlarda, belirttiğiniz e-posta adreslerine, e-posta bildirimleri ile haberdar edilirsiniz.

4.12 Tüm bulut yedekleme lisans paketleri bir (1) bilgisayar veya sunucu için geçerlidir.

4.13 ConiaCloud Yedekleme hizmeti yalnızca Windows işletim sistemi tabanlı program yazılımlarını ve uygulama verilerini destekler.

4.14 ConiaCloud bu hizmeti Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan sunucuları ile sağlamaktadır.

 1.  Üyelik İşlemleri

5.1 Kullanıcının üyelik bilgileri ve yedekleme işlemleri için kullanılan dosyalar, klasörler, SQL ve PST verileri vb. ConiaCloud Veri Merkezi veri tabanında saklanacak ve üyeliğin sona ermesinden itibaren 60 gün sonra veri tabanından silinecektir.

5.2 Kayıt sırasında Kullanıcı, hesaba erişmek için kullanılacak kullanıcı adını (Kullanıcı hesabı için benzersiz temsilci adı) ve şifreyi seçer.

ConiaCloud, belirli kullanıcı adlarının kullanımını yasaklama ve kullanıcı adı ve şifre için gereksinimler (uzunluk, izin verilen karakterler vb.) belirleme hakkına sahiptir.

5.3 Üyelik bilgileri; Kullanıcı’nın üye olabilmesi ve/veya sisteme giriş yapabilmesi için gerekli olan bilgilerdir. Kullanıcı, sisteme giriş yaptıktan sonra üyelik bilgilerini dilediği gibi değiştirebilir. Bu bilgiler hizmet sağlama sürecine esas teşkil edeceğinden, Kullanıcı’nın bu bilgileri doğru, eksiksiz ve hatasız olarak girdiği varsayılır.

5.4 Üyeliğinizi tamamladığınız an itibariyle yedekleme hizmetimizi demo aşamasında 15 gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

5.5 İlk 15 günlük ücretsiz kullanımın ardından belirli bir ücret karşılığında üyeliğinizi devam ettirmeniz halinde yedekleme hizmetimizi kullanabileceksiniz. Bu süre zarfında istediğiniz zaman para iadesi seçeneği ile iptal etme seçeneğiniz olacaktır.

5.6 Herhangi bir iletişim aracı ile ulaşılamayan üyelikler iptal edilecektir.

 1.  Müşteri Programı

6.1 Her türlü çoğaltma, kopyalama, başka yazılımlarda kullanma, elektronik veya optik ortamda aktarma, kaynak kodu oluşturma veya programın iç çalışma yapısını ortaya çıkaracak her türlü faaliyet ConiaCloud’un kanundan doğan haklarının ihlali, haksız fiil ve suç teşkil eder.

6.2 Tüm telif hakları ve yasal hakları ConiaCloud’a aittir.

6.3 İşletim sisteminiz ile ConiaCloud Sistem entegrasyonunu otomatik olarak sağlayan program sayesinde ayar, konfigürasyon, yedekleme vb. işlemler gerçekleştirilir.

6.4 ConiaCloud, önceden haber vermeksizin Müşteri programında değişiklik, güncelleme ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

 1.  Sözleşme

7.1 Sözleşme ile ilgili tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır.

7.2 Kullanıcı’nın üyelik işlemlerini tamamladığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcı, ücretsiz kullanım süresi olan 15 günün bitiminden sonraki süre zarfında üyeliğini yenilemediği takdirde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

7.3 15 (on beş) günlük ücretsiz hizmetten sonra üyeliğe devam edilse dahi ilk kayıt dönemi esas alınır ve sözleşme hizmetin bitimine kadar yürürlükte kalır.

7.4 Kullanıcı; Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa devir ve temlik edemez. Bu tür devirler sözleşme kapsamında sağlanan hakların kesintiye uğramasına ve sözleşmenin tek taraflı feshine neden olacaktır.

7.5 Kullanıcı, herhangi bir nedenle hizmet ücretini kısmen veya tamamen ödemezse, ConiaCloud, yazılı bildirimle kendisine verilen makul süreye rağmen, vadesi gelen hizmet ücretini ödemediği takdirde, hizmeti askıya alma veya durdurma veya sözleşmeyi tek taraflı olarak haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir.

7.6 Kullanıcı; hizmet sözleşmesi maddelerindeki taahhütlerine uymaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, ConiaCloud’un mahkeme tarafından hükmedilen zararı tazmin edeceğini, ConiaCloud’un sözleşmeyi durdurma, askıya alma ve/veya feshetme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının bu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu sözleşmenin 6 aylık bedeli ile sınırlıdır.

7.7 Kullanıcı; sözleşmeyi tek taraflı feshetme, üyeliği sona erdirme, belirli bir zaman dilimine aktarma veya askıya alma hakkına sahip değildir. Haklı sebepler dışında hizmet iptal talebi kabul edilse dahi; Kullanıcı’nın gelecek dönemlere ilişkin hizmet bedelinin kısmen veya tamamen iadesini talep etme hakkı bulunmamaktadır.

7.8 Kullanıcının bu sözleşme kapsamındaki hizmetleri almaya ve hizmet talep etmeye hak kazanabilmesi için aylık veya yıllık hizmet bedelini ödemiş olması veya ödemeyi taahhüt etmesi gerekir. Bu şartın yerine getirilmemesi veya yerine getirilmediğinin sonradan anlaşılması halinde sözleşme geçersiz sayılacak ve/veya başkaca bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden feshedilecektir.

 1.  Kullanıcı Sorumlulukları

8.1 İşbu sözleşme konusu hizmetleri alırken, yasa dışı faaliyetlerde bulunmamayı, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hükümlerine, resmi makamların sıfat ve kararlarına aykırı davranmamayı, internet ortamında izne tabi olmayan alanlara girmemeyi vb. kabul ve taahhüt eder.

8.2 Veri yedekleme işlemleri içeriğinde; yasa dışı faaliyet içerikleri, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hükümlerine aykırı içerikler, internette yasaklanmış içerikler, telif haklarını ihlal eden içerikler, cinsel içerikler, şiddet içerikleri, uyuşturucuya özendiren içerikler gibi her türlü yasa dışı ve suç teşkil eden içerikleri yüklememeyi kabul ve taahhüt eder.

8.3 Müşteri, programı sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanmayı ve devretmemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.4 Müşteri, e-posta veya telefon yoluyla aldığı hizmetle ilgili soru, öneri, şikayet ve sorunları bildirmelidir.

8.5 Kullanıcı kendisine tahsis edilen “X” GB’lık kotayı tüketirse, %10’luk ek bir depolama kotası uzatımı ile birlikte 30 günlük bir ek süre sağlanır. Bu düzenleme yedekleme işlemlerinin kesintisiz yapılmasını sağlar. Ancak, ekstra kotanın tam kapasitesine ulaşıldığında, aşırı kapasite nedeniyle veri yedekleme kısıtlanacaktır. ConiaCloud’un depolama sınırlarının aşılmasından kaynaklanan herhangi bir veri kaybından sorumlu tutulamayacağını unutmamak önemlidir. Bu senaryolardan biri gerçekleştiğinde, hizmet sonlandırılabilir.

8.6 Seçilecek lisans paketi dahilinde verilerin anlık veya düzenli aralıklarla yedeklenmesi kullanıcının ve/veya ConiaCloud’un sorumluluğundadır.

8.7 ConiaCloud, Sözleşme süresi boyunca Kullanıcının e-posta adresine mesajlar, bilgiler, mektuplar, uyarılar, ödeme bildirimleri vb. gönderebilir. Kullanıcı, bu tür e-postaların alınmadığını veya kendisine ulaşmadığını iddia edemez ve bu tür mesajların gönderildiği tarihten bir (1) gün sonra yasal olarak tebliğ edilmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.8 Kullanıcı, veri yedekleme hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya ve belgelerden, kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların hukuka aykırılığından doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğa katlanmayı kabul ve taahhüt eder.

8.9 Kullanıcı, üyelik bilgilerinin kaybolması veya başka kişiler tarafından öğrenilmesi halinde derhal ConiaCloud’a bildirimde bulunmadığı ve yeni bir şifre temin etmediği sürece, bu hesaptan yapılan hiçbir işlemden ConiaCloud’un sorumlu olmayacağını ve sorumluluğunun Kullanıcı’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10 ConiaCloud uygulamasında, aynı üye adına sahip farklı iş istasyonlarında veya bilgisayarlarda aracı üzerinden oturum açılması engellenir. En son ajan üzerinden yapılan girişler sistem üzerinden kabul edilecek ve uygulama eski ajanın kurulu olduğu iş istasyonu veya sunucu üzerindeki erişimi otomatik olarak kapatacaktır.

8.11 Yasadışı, zararlı, karalayıcı, ahlaki değerleri aşağılayıcı, şiddet ve vahşeti gösteren (veya propagandasını yapan), fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, ırk, etnik köken, cinsiyet, din veya sosyal faktörlere dayalı nefret ve/veya ayrımcılık propagandası ile cinsel içerikli hizmetlerin (diğer hizmetler kisvesi altında olanlar dahil) reklamını yapan (veya propagandasını yapan), pornografi ve çocuk cinselliği unsurları içeren (veya propagandasını yapan), herhangi bir kişi veya kuruluşu hedef alan hakaretler içeren, uyuşturucu veya benzerleri, patlayıcılar veya başka bir silahın üretim, uygulama veya diğer kullanım yöntemlerini açıklayan içerikleri yükleme, yayınlama, iletme veya başka bir şekilde yayınlama ve/veya dağıtma hakkına sahip değildir.

 1.  ConiaCloud Sorumlulukları

9.1 ConiaCloud’un sözleşmeden doğan sorumluluğu her koşulda kullanıcı tarafından ödenen hizmet ücreti ile sınırlıdır ve hiçbir durumda Kullanıcının hatalarından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

9.2 ConiaCloud’dan kaynaklanan sorunlar için 2-3 iş günü içinde e-posta, telefon veya çalışma saatleri içinde uzaktan erişim yoluyla destek sağlanacaktır.

9.3 Kullanıcı, Kullanıcıdan veya mücbir sebeplerden kaynaklanan sorunlar haricinde yedeklenen verilerinize erişmeyi taahhüt eder.

9.4 Kullanıcı tarafından talep edilen veri yedekleme alanının temin edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

9.5 Kullanıcı’nın üyelik işlemleri tamamlanıp onaylandıktan veya ödeme işlemleri yapıldıktan sonra Kullanıcı Hizmetini kullanıma açmakla yükümlüdür.

9.6 Kullanıcı üyelik bilgilerini; herhangi bir kurum, kuruluş, kişi, makam vb. kullanmamayı, dağıtmamayı ve paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.

9.7 Yedeklenecek cihazın açık ve internet hattının aktif olması kaydıyla, seçilecek lisans paketi dahilinde verilerin düzenli ve/veya anlık aralıklarla yedeklenmesi kullanıcının ve/veya ConiaCloud’un sorumluluğundadır.

 1.  Sorumluluğun Olmadığı Durumlar

10.1 ConiaCloud; sunucu, bilgisayar, ağ, internet, telekom, yazılım, donanım, altyapı, fiziksel ve siber saldırı, elektrik, yangın, soğutma, hırsızlık, doğal afet, salgın hastalık vb. kullanıcı kaynaklı veya mücbir sebeplerden dolayı oluşabilecek sorunlardan sorumlu değildir.

 1.  Ödeme

11.1 Kullanıcı herhangi bir nedenle hizmet ücretini kısmen veya tamamen ödemezse, hizmet süresinin kalan dönemi için hizmet ücretinin tamamı muaccel hale gelir.

11.2 ConiaCloud, önceden haber vermeksizin fiyatları ve tarifeleri ileriye dönük olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, bu değişikliklere ilişkin olarak önceden meydana gelebilecek her türlü değişikliği kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1.  İade ve İptal

12.1 Yazılım ürünleri, sipariş ödemesi yapıldıktan sonra tüketici hakları kanunu uyarınca herhangi bir sebep belirtilerek/belirtilmeyerek cayma hakkının kullanılması sebebiyle lisans iptaline ve ücret iadesine konu edilemez. (Lisans alındıktan sonra cayma hakkı kullanılamaz).

İlgili tüketici hakları kanun maddesi (Cayma Hakkı Madde 8): Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile tüketiciye anında teslim edilen lisanslar cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

ConiaCloud uygulaması, müşterilerimize elektronik ortamda sunulan bir hizmet/yazılım olduğu için fiziki olarak iade edilemez, dolayısıyla cayma hakkı söz konusu olamaz.

12.2 Sipariş veren tüm müşterilerimiz yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Tüm müşterilerimiz sipariş vermeden önce sitemizdeki ilgili linkleri takip ederek ve sistemi tüm özellikleri ile inceleyerek ConiaCloud yazılımının demosuna ulaşabilir ve ayrıca satış öncesi soruları için firmamızla iletişime geçebilirler.

 1.  Teknik Destek

13.1 Kullanıcı; Alınan hizmetle ilgili soru, tavsiye, şikayet, bildirim vb. talepleri için belirtilen e-posta adresi veya telefon numarası ile iletişime geçmelidir.

13.2 Destek için iletişim bilgileri; E-posta: support@ConiaCloud.com

Telefon Numarası: +90 531 948 1880 / + 49 172 986 1925

13.3 Kullanıcıya mesai saatleri içinde e-posta, telefon veya uzaktan erişim ile en kısa sürede destek ve çözüm sağlanacaktır.

 1.  İletişim Bilgileri

Web Sitesi : http://localhost/conia/

E-mail : destek@ConiaCloud.com

İletişim Numaraları : +90 531 948 18 80 / + 49 172 986 1925

Adres :  Aşkan Mahallesi, Şahane Sokak No: 36 a, 42090 Meram – Konya, Türkiye

tr_TRTürkçe
X